Rootless Launcher

Amir Zaidi
Ngày cập nhật: 2020-08-19 Phiên bản hiện tại: 3.9.1
Tải  Rootless Launcher  Trên PC

Dùng LDPlayer chơi Rootless Launcher trên PC

All features are completely free and open source.
Supports any phone that runs Android 5.0 or higher.

Features:
- Search bar at the bottom
- Wallpaper based theme selection
- Regular Icon Packs
- Adaptive Icon Packs, such as my Google Icons
- Icon Shape selection on Android 8.0

For more information about all At A Glance features and to see the Now Feed on the left, visit my website: https://amirzaidi.github.io/bridge.html

Source: https://github.com/amirzaidi/Launcher3
Xem thêm

Dùng LDPlayer tối đa hóa tăng trải nghiệm chơi game

Phiên bản Rootless Launcher PC là gì

Xem thêm

Sử dụng LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Rootless Launcher trên máy tính mà không có trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Rootless Launcher của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu chức năng
Câu hỏi thường gặp