Phiên bản này dành cho máy tính 64 bit, nếu các bạn cần chơi game trên máy 64 bit thì có thể thử phiên bản này ạ. 

Lưu ý: Chỉ những PC có CPU 64 bit mới có thể chạy ạ.

link tải bản LDplayer với CPU 64 bit

Giả lập LDplayer với hệ thống 64 bit

Làm cách nào để sử dụng  giả lập Android 64 bit ?

Bước 1: Sau khi Tải xuống giả lập Android 64 bit từ link trên,  nhấn nút cài đặt

Giả lập LDplayer với hệ thống 64 bit

Bước 2: Ấn cài đặt và tùy chỉnh đường dẫn thiết lập

Giả lập LDplayer với hệ thống 64 bit

Bước 3: Đảm bảo cài đặt giả lập Android 64 bit theo một đường dẫn khác với bản 32 bit (Không lớp phủ phiên bản hiện có)

Giả lập LDplayer với hệ thống 64 bit

Bước 4: Hoàn tất thiết lập và chạy giả lập Android 64 bit từ desktop của bạn

Giả lập LDplayer với hệ thống 64 bit

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề tương thích, nhưng chắc chắn trình giả lập Android 64 bit của LDplayer là một thành công lớn! Nếu các bạn không dùng hệ thống 64 bit thì sang trang chính tải phiên bản khác ạ.