Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

18-08-2020

Bạn có thể thấy thông báo "Rất tiếc, trình phát đã gặp lỗi. Vui lòng thử sửa chữa. Không tải được giao diện COM (InvalidVirtualBox)" khi bạn cố gắng khởi chạy LDPlayer. Ngay cả khi bạn cố gắng sửa chữa nó, vấn đề vẫn còn. Để khắc phục lỗi, hãy thử cách sau.

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

 

1. Đầu tiên, mở PC này. Sau đó, nhập% USERPROFILE% vào thanh địa chỉ và nhấn phím Enter.

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

 

2. Tìm một thư mục có tên .LdVirtualBox và xóa nó. Khởi chạy lại LDPlayer sau đó.

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Hot

Mới

toTop