TRANG CHỦ Hướng dẫn cài đặt và khởi động Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

Bài viết này smô tchi tiết cách xlý các thông báo li như "Không thly giao din COM" và "Đĩa cng o không hp l" khi khi đng trình gilp, ti sao mt sli xy ra và cách tránh chúng.

 

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

 

1.gii pháp cho li nhc thông báo li khi khi đng

 

C1: Khi thông báo li xut hin, hãy nhp vào "Cgng sa cha" và đi trình mô phng tkim tra và sa cha và khi đng li trình mô phng;

 

C 2: Nếu thông báo li vn xut hin sau khi khi đng li trình mô phng sau khi nhp vào Thsa cha, hãy mtrình điu khin đa năng LDPlayer và thêm trình mô phng mi đbt đu. Nếu có thkhi đng thành công, bn có thxóa trình mô phng có thông báo li trong trình đa mca LDPlayer và sdng trình gilp mi.

 

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

 

C3: Nếu trình gilp mi đưc thêm vào cũng có li nhc thông báo li, hãy mthư mc C: \ Program Files \ và thông báo li là phiên bn V3.0, sau đó tìm thư mc dnplayerext2, xóa toàn bthư mc và ti li trình mô phng , Nếu thông báo li là phiên bn V4.0, hãy tìm thư mc ldplayerbox, xóa nó và ti li trình gilp đgii quyết.

 

Khắc phục Lỗi không lấy được giao diện COM (Không hợp lệVirtualBox)

 

2. Ti sao thông báo li này xut hin và làm thế nào đtránh nó?

Có mt slý do cho các thông báo li này:

1. Có li hoc btreo khi ti trình gilp khi cp nht trc tuyến gilp, nên đóng tt ccác chương trình gilp và máy o trong quá trình cp nht trc tuyến đtránh li.

2. Khi máy tính btt ngun khi bt trình gilp, hoc nhn nút ngun đtt, bn nên tt trình mô phng bình thưng ri tt máy tính.