Giới thiệu tính năng phiên bản 4.0.37

2020-09-30 Gửi nội dung được tài trợ

Dựa trên những phản hồi tích cực từ người chơi, phiên bản mới của chúng tôi (4.0.37 và 3.102) đã có những cải tiến hơn nữa về an toàn, điều này sẽ được giải thích chi tiết bên dưới.

1.Cầu gỡ lỗi Android (ADB) bị đóng theo mặc định.

Trong cài đặt phiên bản mới, một tùy chọn điều khiển mới cho ADB được thêm vào, tùy chọn này bị đóng theo mặc định, cắt hiệu quả kết nối giữa máy tính cục bộ và trình gỉa,Nó có thể ngăn chặn hiệu quả một số chương trình độc hại tấn công trình giả lập hoặc đánh cắp thông tin, cải thiện đáng kể tính an toàn.

 

Giới thiệu tính năng phiên bản 4.0.37

 

ADB có 3 trạng thái tùy chọn, các chức năng là:

Đóng kết nối: Đóng ADB, máy tính cục bộ không thể truy cập trình giả lập thông qua ADB.

Mở kết nối cục bộ: Máy tính cục bộ có thể truy cập trình giả lập thông qua ADB.

Bật kết nối từ xa: các máy tính khác trong mạng LAN có thể truy cập trình giả lập thông qua ADB. (Không đề xuất)

 

Giới thiệu tính năng phiên bản 4.0.37

Khi đã tất ABD,sẽ không tìm thấy thiết bị giả lập trên máy tính

 

 

1.Quyền root bị tắt theo mặc định.

Nếu bạn đang cài đặt phiên bản mới trong một thư mục mới, quyền ROOT sẽ bị tắt theo mặc định hoặc bạn có thể tắt tùy chọn này theo cách thủ công.Sau khi đóng, APP trong trình giả lập sẽ không thể có được quyền ROOT, điều này có hiệu quả ngăn chặn một số APP độc hại thực hiện một số hành vi bất hợp pháp.cũng khuyến cáo người dùng chỉ tải ứng dụng trên LDStore và Google Play, không tải trên các trang web hoặc cửa hàng ứng dụng khác, để đảm bảo an toàn môi trường ở mức độ cao nhất.

 

Giới thiệu tính năng phiên bản 4.0.37

 

 

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC

Mới