TRANG CHỦ Hướng dẫn chỉnh sửa cầu mạng Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer

1. Cách đặt IP

 

Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer

 

2. Chọn cài đặt mạng, nhấp để cài đặt trình điều khiển giả lập, mở chế độ cầu nối mạng, chọn IP tĩnh và nhập

 

Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer

 

1. Sau khi nhấp vào lưu cài đặt, IP của chế độ cầu nối giả lập được đặt.

 

2. Cài đặt IP của các cửa sổ khác thực hiện theo các thao tác trên

 

2. Cách lấy địa chỉ IP

 

1. Mở bảng điều khiển -> mạng và Internet -> kết nối mạng, nhấp chuột để thay đổi cài đặt thẻ giao diện (win10), nhấp chuột phải vào kết nối khu vực, nhấp chuột trái vào trạng thái để vào

 

Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer

 

2. Nhấp vào chi tiết, sao chép địa chỉ IPv4 trong phần chi tiết vào chế độ cầu nối mạng của trình giả lập và đánh dấu vào đó.

 

Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer

 

Cách thiết lập LAN và cầu nối mạng trong LDPayer