TRANG CHỦ Hướng dẫn chỉnh sửa cầu mạng Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết chi tiết về chức năng của cầu nối mạng từ các chức năng của cầu nối mạng, cách thiết lập chính xác cầu nối mạng, cách kiểm tra xem việc kết nối mạng có hiệu quả hay không và trong những trường hợp nào thì có thể và bắt buộc phải sử dụng chức năng bắc cầu mạng.

 

1.Tải sao phải mở cầu nối mạng,tác dụng của cầu nối mạng là gì?

Khi mở nhiều trình giả lập, một số trình giả lập có lẽ không thể kết nối mạng ổn định và trò chơi có thể bị treo hoặc ngắt kết nối. Chức năng bắc cầu mạng có thể làm giảm bớt hoặc thậm chí giải quyết những vấn đề như vậy một cách hiệu quả.

 

Sử dụng chức năng bắc cầu mạng có thể nhận ra bộ định tuyến đa quay số (tùy chỉnh địa chỉ IP mạng nội bộ của bộ giả lập) trong trình mô phỏng, chức năng kết nối mạng độc lập thẻ đa mạng, cũng cần lưu ý rằng chỉ sử dụng chức năng bắc cầu mạng không thể thay đổi IP mạng bên ngoài của bộ giả lập.

 

 

2.Cách thiết lập chính xác cầu nối mạng

Thiết lập cầu nối mạng

BƯỚC 1: Bật LDPlayer, nhấp vào cài đặt bánh răng bên thanh công cụ của LDPlayer.

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

 

BƯỚC 2: BƯỚC 2: Vào trang cầu nối mạng, mở chế độ cầu nối mạng và nhấp để cài đặt trình điều khiển cầu nối mạng, sau đó nhấp vào nút lưu cài đặt và khởi động lại trình giả lập.

    Nếu cài đặt trình điều khiển cầu nối mạng không thành công, hãy xem hướng dẫn này để giải quyết nó:[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

* Lưu ý: Trình điều khiển cầu nối mạng của trình giả lập V3.0 và V4.0 không thể chạy đồng thời, nếu không quá trình cài đặt trình điều khiển cầu nối mạng sẽ không thành công

BƯỚC 3:

   BƯỚC 3: Sau khi khởi động lại trình giả lập, vào lại trang cầu nối mạng, thẻ mạng hiện tại sẽ xuất hiện trong cột cài đặt IP, người dùng thẻ đa mạng có thể chọn thẻ mạng mà trình giả lập hiện tại sử dụng.

(Lưu ý: Sau khi chọn các card mạng còn lại, bạn cần bấm vào để cài đặt lại trình điều khiển cầu mạng)

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

 

BƯỚC 4:BƯỚC 4: Khi chức năng DHCP được chọn, trình mô phỏng sẽ tự động lấy địa chỉ IP và khi chức năng tĩnh được chọn, địa chỉ IP mạng nội bộ của trình giả lập hiện tại có thể được đặt theo cách thủ công.

BƯỚC 5: Nhấp vào Lưu Cài đặt để hoàn tất cài đặt cầu nối mạng. Nếu có nhiều trình giả lập, bạn có thể hoàn thành cầu nối mạng của tất cả các trình giả lập như mô tả ở trên.

(Lưu ý: Không thể lặp lại cùng một địa chỉ IP cho tất cả các trình giả lập và không thể đặt địa chỉ IP mạng nội bộ của máy tính hiện tại làm địa chỉ IP mạng nội bộ của trình giả lập, nếu không máy tính và trình giả lập không thể kết nối với Internet)

 

 

3. Cách kiểm tra xem cầu nối mạng đã được thiết lập thành công chưa
    Nhấp để khởi động trình giả lập, mở thư mục Ứng dụng hệ thống - cài đặt và chọn Trạng thái về Máy tính bảng - ở dưới cùng. Trên trang trạng thái, bạn có thể xem địa chỉ IP mạng nội bộ của trình giả lập hiện tại và so sánh xem địa chỉ IP đã đặt trong cầu mạng hay chưa. Thích hợp.

    Nếu hai địa chỉ IP không đồng nhất, bạn cần kiểm tra xem card mạng được chọn trong cầu mạng đang sử dụng hay không, bạn cần chọn card mạng đang sử dụng, sau đó bấm cài đặt lại trình điều khiển cầu nối và làm theo các bước để thiết lập cầu mạng.

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

 

Giải thích chi tiết về chức năng cầu nối giả lập LDPlayer

 

 

4.Trường hợp mà chức năng cầu nối mạng có thể được sử dụng
    Khi bạn cần mở 5 trình giả lập trở lên, mở nhiều tay hơn để xổ số, hoặc có mạng không ổn định và ping cao khi bạn mở thêm trình giả lập, bạn có thể thử đặt chức năng cầu nối mạng.