TRANG CHỦ Hướng dẫn chỉnh sửa cầu mạng [Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

Khi bạn cần sử dụng cầu nối mạng, rất có thể việc cài đặt trình điều khiển cầu mạng bị lỗi, nguyên nhân là do bạn cài đặt sai trình điều khiển cầu nối, bạn cần gỡ cài đặt sai trình điều khiển cầu nối và cài đặt lại. Chi tiết hoạt động cụ thể sẽ được hiển thị như sau.

 

BƯỚC 1: Mở bảng điều khiển máy tính, nhấp để vào mạng và Internet

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

BƯỚC 2: Nhấp để vào mạng và trung tâm chia sẻ

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

BƯỚC 6: Sau đó nhấp vào cài đặt mạng trong cài đặt giả lập, mở chế độ cầu nối mạng, nhấp vào liên kết để cài đặt trình điều khiển cầu nối

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại

 

[Cầu nối mạng] Giải pháp cài đặt trình điều khiển cầu nối thất bại