TRANG CHỦ Hướng dẫn bật VT Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Dell

BƯỚC 1: Khởi động lại máy tính. Khi màn hình bật, hãy tiếp tục nhấn nút được nhắc bởi LOGO khởi động. Nếu không có lời nhắc nút, hãy cố gắng tiếp tục nhấn nút "F2" hoặc "Del", sau đó thử nhấn "FN +" F2 "hoặc" Del "để vào trang BIOS.

Lưu ý: Nếu không bạn cũng có thể thử ESC, F8, F9, F10, F11, F12, laptop cần thêm nút FN

 

Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Dell

 

BƯỚC 2: Tìm menu "Virtualization Support", chọn tùy chọn "Virtualization", thay đổi "Disabled" thành "Enabled" rồi nhấn "F10" để bật lên [SAVE and EXIT] và xác nhận.

 

Lưu ý: Nếu bộ xử lý máy tính của bạn là CPU AMD, sau khi vào trang BIOS, hãy tìm tùy chọn "Secure Virtual Machine" / "SVM mode" trong Advanced / Security, thay đổi "Disabled" thành "Enabled" và nhấn "F10 ", bật lên [SAVE và EXIT] và xác nhận.

 

Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Dell

 

Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Dell

 

Cách bật VT trên thêm bo mạch chủ 

Sau đây là hướng dẫn cách bật VT cho các bo mạch chủ máy tính thông thường, hãy tìm cách bật VT trong bài giảng tương ứng dưới đây theo nhãn hiệu của máy tính hoặc bo mạch chủ của bạn

Bài dẫn cách bật VT (Virtualization Technology)

 

1.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Lenovo

2.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop ASUS

3.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop HP

4.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

5.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ MSI