LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Cách tùy chỉnh các thông số CPU và bộ nhớ giả lập

Cách tùy chỉnh các thông số CPU và bộ nhớ giả lập.

 

Nhấp vào cài đặt bánh răng ở góc trên bên phải của trình mô phỏng và tùy chỉnh các thông số trình mô phỏng trong nút thả xuống CPU và bộ nhớ trên trang cài đặt hiệu suất. Sau khi nhấp vào lưu, bạn cần khởi động lại trình mô phỏng.

 

Cách tùy chỉnh các thông số CPU và bộ nhớ giả lập