LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile trên PC

2021-04-25

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

 

I. Lợi ích auto VLTK 1 Mobile

Tiết kiệm thời gian để làm việc khác.

Tận dụng các tính năng hữu ích trong game.

II. Cách cài đặt auto VLTK 1 Mobile

1. Hướng dẫn nhanh

 

Vào game VLTK 1 Mobile > chọn Thiết Lập > chọn Thiết lập chiến đấu > Thiết lập thông số theo ý muốn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào game VLTK 1 Mobile, chọn Thiết lập.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

 

Bước 2: Chọn mục Thiết lập chiến đấu.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

 

Bước 3: Các bạn có thể thiết lập tính năng như:

- Chế độ thi triển kỹ năng: lựa chọn giữa Truyền thống và Thủ công. Hiển thị thêm Phạm vi tấn công.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

Thiết lập uống thuốc tự động

- Thiết lập uống thuốc tự động: Khi sinh lực hoặc nội lực thấp hơn giá trị ngưỡng tự động uống thuốc.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

Thiết lập uống thuốc tự động

- Thiết lập dùng thuốc, Kỹ năng tự động thi triển.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

Thiết lập dùng thuốc & Kỹ năng tự động thi triển

- Thiết lập đuổi theo: Khi mục tiêu rời khỏi phạm vi tấn công có đuổi theo không.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

Thiết lập đuổi theo

- Thiết lập chọn mục tiêu: Chọn cấp ưu tiên mục tiêu tấn công kỹ năng.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

III. Cách kích hoạt auto VLTK 1 Mobile

1. Hướng dẫn nhanh

Vào game VLTK 1 Mobile > chọn Thủ công.

2. Hướng dẫn chi tiết

Vào game VLTK 1 Mobile và nhấn vào nút Thủ công kế bên nút Cưỡi ngựa.

 

LDPlayer | Cách auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | VLTK 1 Mobile

Nhấn vào nút Thủ công

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ nha!

 

Tải Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile Trên PC

Mới