Game nhập vai chiến lược kiểu Mech hay nhất từ trước đến nay: “Final Gear” ra mắt trên toàn cầu vào ngày 30 tháng 9!

2021-09-30 Gửi nội dung được tài trợ

Final Gear, mt game nhp vai chiến lưc Mech & Maiden mi, đưc phát trin bi FlashWing Studio và phân phi bi Komoe Technology Limited, sra mt vào ngày 30 tháng 9 trên App Store và Google Play trên toàn cu!

 

Là mt game nhp vai chiến thut có Mech & Maidens, Final Gear là mt trò chơi có mt không hai smang đến cho ngưi chơi tri nghim chơi game hoàn toàn mi, kết hp gia sdthương ca các thiếu nvà sphn khích tnhng trn chiến ác lit. Ktln phát hành đu tiên ca Final Gear ti châu Á, ct truyn nhp vai, nhân vt và thiết kế nghthut theo phong cách hot hình cũng như li chơi đc đáo đã đưc ngưi chơi và gii truyn thông hoan nghênh rng rãi! Ln này, Final Gear sra mt toàn cu trên cApp Store và Google Play vào ngày 30 tháng 9, và đây là mt trò chơi mà bn không thbqua, đc bit là đi vi nhng ai yêu thích mech và thiếu n!

 

Game nhập vai chiến lược kiểu Mech hay nhất từ trước đến nay: “Final Gear” ra mắt trên toàn cầu vào ngày 30 tháng 9!

 

Câu chuyn ca Final Gear din ra trong mt thế gii đã phi hng chu mt thm ha do mt thiên thch khng lva phi. Sau khi thm ha xy ra, loài ngưi còn sng sót đã làm vic chăm chđhi sinh công nghtrưc thm ha và cui cùng đã phát trin mt bđmech di đng Final Gear! Chng bao lâu sau, ba quc gia đã xut hin tđng tro tàn ca thế gii cũ: Kegha, Arita và Hexel.

 

Ngưi chơi sđóng vai các Thuyn trưng, dn đu các nhóm thiếu nlái Final Gears. Trò chơi này cung cp cho ngưi chơi hàng trăm phi công xinh đp ca các quc gia khác nhau đla chn, mi ngưi có nghnghip, thuc tính và đc đim riêng. Sphn ca các phi công đu đưc gn kết theo nhng cách khác nhau, điu này sda vào bn, các Thuyn trưng, đkhám phá!

 

Ngưi chơi có ththu thp các bphn mech khác nhau đto ra bđmech ca riêng hcho cthế gii xem và hcũng đưc khuyến khích tìm Mech tùy chnhtương ng cho mt sphi công đkích hot sc mnh vô hn!

 

Mt tính năng tuyt vi ca trò chơi này đến tli chơi ca nó, kết hp bn đchiến lưc thi gian thc (đkim tra chiến thut ca ngưi chơi) và thao tác bn cun bên (đngưi chơi hòa mình vào các trn chiến chuyên sâu)! Thiết lp các nhóm ca bn vi các phi công thi con gái đhoàn thành các yêu cu và nhim vkhác nhau. Hãy tn hưng mi trn chiến mt cách tt nht!

 

Final Gear ra mt toàn cu hôm nay (30 tháng 9)! Tham gia vào các skin phong phú và nhn đưc mt phn nhng món quà siêu khng mà chúng tôi đã chun bcho tt ccác bn! Hãy theo dõi chúng tôi trên Discord, Twitter, Facebook, Reddit và Youtube (thông qua các liên kết bên dưi) đcp nht nhng tin tc mi nht và giành đưc nhng phn thưng đc quyn tuyt vi! Hôm nay đánh du skhi đu ca mt hành trình mi, nơi Mech & Maidens lưu li mt ngày!

 

 

 

Facebook https: //www.facebook.com/FinalGearEN

Twitter https: //twitter.com/FinalGearEN

Discordhttps: //discord.gg/finalgear

Reddit https: //www.reddit.com/r/FinalGear_EN/

Youtube https: //www.youtube.com/channel/UCS6gg0Suk

Tải Final Gear Trên PC

Mới