Cách fix khi vào game Play Together hiện ra lỗi [Error_1500]

2021-11-26 Gửi nội dung được tài trợ

Nếu mọi người khi vào game Play Together gặp lỗi như ảnh sau ,các bạn hãy vào phần cài đặt của LDPlayer ,tắt đi Root,xong r khởi động lại LDPlayer sẽ hết lỗi này nhé.

 

Cách fix khi vào game Play Together hiện ra lỗi [Error_1500]

 

Cách Fix lỗi này:

1. vào phần root tắt đi root khởi động lại LDPlayer sẽ hết lỗi nhé

 

Cách fix khi vào game Play Together hiện ra lỗi [Error_1500]

Tải Play Together Trên PC

Mới