LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer

Sử dụng LDPlayer không những có thể chơi game thoải mái, mà còn có thể chia sẻ file giữa PC và LDPlayer, thật là tiện lợi nhỉ.

Vậy admin xin giới thiệu cách này nha.

 

Bước 1: Kiểm tra nút "chia sẻ file" tại đây;Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer

 

Bước 2: Nhấn "Folder chia sẻ PC", mở tệp "Pictures" trên PC;  Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer          

              Nhấn "Thư mục ứng dụng" và sẽ mở tệp "Pictures" trên LDPlayer;Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer

Vì vậy, tệp "Pictures" trên PC và Tệp "Pictures" trên LDPlayer là cùng một thư mục và lưu cùng một nội dung.

Nếu bạn di chuyển một file nào đó sang tệp "Pictures" trên PC, file đó cũng được lưu trên Tệp "Pictures" trên LDPlayer; Ngược lại cũng vậy.

 

Chúc các ae chơi game vui vẻ nha~Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer