LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật

Máy tính của admin là Windows 10, thường nhắc admin phải cập nhật. Đã làm như vậy, nhưng khi khởi động trình giả lập lại bị lag. Thật chán nhỉ? 

May là ở đây sẵn có phương pháp có thể giúp các bạn khắc phục lỗi này.

 

Bước 1: Nhấp chuột phải, bấm "Thuộc tính";

Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật

Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật

 

Bước 2: Chọn "Cập nhật cho Microsoft Windows (KB41000347)", nhấp chuột phải "Dỡ Cài đặt".Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật

 

Làm theo các bước trên thì có thể khắc phục lỗi bị lag khi khởi động LDPlayer rồi.

 

Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật Chú ý: Các bạn phải tự chịu trách nghiệm về gỡ cài đặt KB4100347, cảm ơn các bạn đã thông cảm.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ nha~Hướng dẫn khắc phục trình giả lập bị lag sau khi Windows 10 cập nhật