TRANG CHỦ Hướng dẫn bật VT Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10

Windows 10 luôn luôn nhắc chúng ta phải cập nhật hệ thống hoặc tự cập nhật khi tắt máy, nếu bạn cảm thấy bị chán, có thể xem cách như sau, giúp bạn tắt chương trình tự động cập nhật:

 

Bước 1: Nhập "services.msc" và tìm kiếm;

Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10

 

Bước 2: Chọn "Windows Update";

Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10

 

Bước 3: Chọn "General"-"Disable"; "Recovery"-"Take No Action".

Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10

 

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ~Hướng dẫn tắt chương trình tự động cập nhật của Windows 10