LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn cài đặt "Tự động nhớ vị trí"

"Tự động nhớ vị trí" là gì? 

Là một tính năng nhớ vị trí cửa số của LDPlayer. Khi bạn khởi động lại giả lập, nó vẫn giữ vị trí lần trước, không cần bạn kéo vào bên trái bên phải.

 

Hướng dẫn cài đặt Tự động nhớ vị tríNhắc nhở: Nếu bạn dùng 2 màn hình, chỉ được nhớ vị trí trên màn hình chính, không thể nhớ vị trí trên cả 2 màn hình nha.

 

Bước 1: Mở LDMultiPlayer, bấm Tối ưu Multi;Hướng dẫn cài đặt Tự động nhớ vị trí

 

 

Bước 2: Chọn "Tự động nhớ vị trí".

Hướng dẫn cài đặt Tự động nhớ vị trí

 

Chúc các ae chơi game vui vẻ~Hướng dẫn cài đặt Tự động nhớ vị trí