cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Hướng dẫn khắc lỗi "không cuộn được xuống dưới" trong PUBG

Hướng dẫn khắc lỗi "không cuộn được xuống dưới" trong PUBG

Cập nhật: 2019-02-27 10:55:56

Đã nhận được phản hồi về "lỗi không cuộn được xuống dưới trong game PUBG", vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi này.

 

Vui lòng xem các bước như sau:

Hướng dẫn khắc lỗi Bước 1: Mở gải lập và bấm nút "Cài đặt";

Hướng dẫn khắc lỗi Bước 2: Chọn Độ phân giải thành chế độ "Di động (900x1600 dpi 320)";

Hướng dẫn khắc lỗi Bước 3: Bấm nút "Lưu" và khởi động lại giả lập.

Hướng dẫn khắc lỗi

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.Hướng dẫn khắc lỗi

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop