cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Thông tin cập nhật về phiên bản 3.49 LDPlayer

Thông tin cập nhật về phiên bản 3.49 LDPlayer

Cập nhật:  29-01-2019

1. Thêm tính năng cài đặt màn hình ngang, trải nghiệm những loại game màn hình dọc càng thoải mái;

 

2. Thêm tính năng ghi clip nhỏ, thuận tiện cho việc chia sẻ file;

 

3. Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt;

 

4. Khắc phục lỗi múi giờ;

 

5. Tối ưu tốc độ cài đặt;

 

6. Tối ưu tính năng ghi chép hành động, tháo tác đã ghi lại được đồng bộ với giả lập khác trong thời gian thực;

 

7. Khắc phục lỗi nhập chữ "5" lặp lại;

 

8. Thêm tính năng cài đặt loa;

 

9. Tối ưu Cyber Hunter, chạy game càng ổn.

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop