cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Thông tin cập nhật về phiên bản 3.59.6 LDPlayer

Thông tin cập nhật về phiên bản 3.59.6 LDPlayer

Cập nhật:  17-04-2019

1. khắc phục lỗi điều khiển bị chặn;

 

2. Khắc phục lỗi bị đứng hình của Clash of Clans;

 

3. Tối ưu hóa nhân hệ điều hành, giảm mức sử dụng CPU của một số game.

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop