Thông tin cập nhật về phiên bản 3.63 LDPlayer

05-06-2019

1. Khắc phục lỗi không thể khởi động giả lập (hệ điều hành xp);

 

2. Khắc phục lỗi "Dịch vụ Google Play đã dừng lại" (phải cài đặt lại giả lập);

 

3. Khắc phục lỗi bị đứng hình sau khi bật Microphone;

 

4. Tối ưu hóa tính năng của card NVIDIA, giúp chạy game càng mượt;

 

5. Tối ưu hóa tính năng nhập chữ, gõ tiếng Việt càng linh hoạt;

 

6. Tối ưu hóa tính năng điều khiển bàn phím, thao tác càng thoải mái;

 

7. Hỗ trợ tính năng kéo tệp XAPK vào giả lập để cài đặt trực tiếp;

 

8. Hỗ trợ nhiều hãng Gamepad kết nối giả lập;

 

9. Hỗ trợ tính năng hợp scrips.

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Hot

Mới

toTop