Thông tin cập nhật về phiên bản 3.73 LDPlayer

04-10-2019

Chi tiết:

Fix lỗi bị văng ra khi vào game Call of Duty

 

Lưu ý:

Phải update bản 3.73 mới chạy được game Call of Duty bình thường

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Hot

Mới

toTop