cha

Chơi 세븐나이츠 for Kakao trên pc với LDPlayer giả lập android

세븐나이츠 for Kakao on pc

세븐나이츠 for Kakao

Ngày cập nhật: 2019-11-29 17:59:49

Lượt tải: 25

세븐나이츠 for Kakao Hình Ảnh

세븐나이츠 for Kakao Chi Tiết Hướng dẫn cài đặt

Dưới đây là những bước giúp bạn tải và cài đặt 세븐나이츠 for Kakao trên PC
Bước 1: Tải xuống và cài đặt LDPlayer ngay
Bước 2: Bấm để cài đặt Cửa hàng LD (hoặc truy cập vào Google Play)
Bước 3: Tải 세븐나이츠 for Kakao về, trải nghiệm 세븐나이츠 for Kakao ngay trên PC
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt.

세븐나이츠X신의 탑 콜라보레이션!
신의 탑을 세븐나이츠에서 만나보세요!

▶ 신의 탑 콜라보 영웅 ◀
신의 탑 인기 캐릭터인 밤, 엔류, 쿤, 유리를
세븐나이츠에서 고퀄리티 3D 캐릭터로 만나보세요!

▶ 환영의 탑을 올라라! ◀
콜라보 영웅 전용장비 포함 다양한 보상이 층마다!
신의 탑 영웅들과 함께 탑을 올라가보세요!

▶ 용사님들을 위한 편리함 개선 ◀
진화 합성을 한번에! 다중진화&합성!
스마트 세나를 조금 더 편리하게!

더욱 편리하고 재미있는
세나로 거듭날 수 있도록
언제나 노력하겠습니다!

■■■■■ 게임소개 ■■■■■

비주얼이 다른 전략! 거부할 수 없는 초강력 비주얼 RPG
세븐나이츠 for kakao

1. 수백 명의 영웅들과 팀을 만들어 모험을 떠나자!
2. 쉽고 빠른 자동전투로 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 게임!
3. 다이나믹하고 다양한 게임모드!
- 모험모드: 13개의 영지를 정복하며 나의 영웅을 성장시키자!
- 결투모드: 자웅을 겨루고 최강임을 인증하는 결투장!
- 요일던전: 매일 다른 영웅들을 조합하여 공략하는 재미!
- 공성/길드전: 길드원과 협동하여 최강의 길드가 되자!

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식, 박성훈
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
- 주소: 서울특별시구로구디지털로300
- 사업자번호: 105-87-64746
- 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호
- 사업자 이메일: netmarbles@igsinc.co.kr


개인정보 취급방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
■ 접근권한 안내 ■
▶ 필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 등을 위해 필요합니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
----
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호
Xem thêm >
Thu lại >
×

Hướng dẫn cài đặt & chơi 세븐나이츠 for Kakao trên PC

 • 1. Tìm LDPlayer trên Google hoặc vào "Trang chủ" tải giả lập ngay.
 • 2. Cài đặt LDPlayer: Cài đặt nhanh hoặc ghi đè cài đặt, bấm Cài đặt tải xuống luôn.
 • 3. Sau khi cài đặt xong, nếu bị dừng lại 94%, 50%, hãy kiểm tra "VT" đã được bật hay không.
 • 4. Nếu đã bật VT vẫn bị, cập nhật card đồ họa.
 • 5. Vào Cửa hàng LD tìm kiếm game hoặc ứng dụng, bấm Cài đăt.
 • 6. Cách sửa lỗi bị thoát: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 7. Cách sửa lỗi bị lag: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 8. Không tìm được game như bạn mong muốn: Tải file APK trên mạng, kéo file đó vào giả lập; Vào CH Play tải game, Cài đặt luôn;
 • 9. Xuất hiện lỗi Thiết bị của bạn không chơi game được, hãy tắt Quyền Root.
 • 10. Lúc cài đặt thất bại, hãy cài đặt lại mạng.
 • 11. Lỗi không thể kết nối mạng: Tắt hết phần mềm diệt virus, ngay cả tường lửa của windows; Tải công cụ cài đặt lại mạng, chạy với tư cách quảng trị viên và khởi động lại máy tính.

Trải nghiệm thoải mái

Chơi game với phím và chuột
Thao tác đơn giản
Chiến thắng dễ dàng

Multi-player

Chạy nhiều game cùng lúc không bị giới hạn

Chiếm ít dữ liệu

Ổn và mượt
Tương thích các loại game

Ghi chép thao tác

Thao tác càng nhanh
Quay khoảnh khắc tuyệt vời
Tính năng AFK mạnh

LDPlayer 3.77 chi tiết

Cập nhật: 2019-12-05

Tải ngay

1. Tối ưu hóa hệ thống kernel, chạy các game MMORPG như Auto Chess càng mượt;
2. Tối ưu hóa lỗi lag trong game Honkai Impact 3;
3. F1~F12 có thể làm phím cài đặt trong game.

toTop