cha

Chơi 별이되어라! for kakao trên pc với LDPlayer giả lập android

별이되어라! for kakao on pc

별이되어라! for kakao

Ngày cập nhật: 2019-11-29 19:04:56

Lượt tải: 27

별이되어라! for kakao Hình Ảnh

별이되어라! for kakao Chi Tiết Hướng dẫn cài đặt

Dưới đây là những bước giúp bạn tải và cài đặt 별이되어라! for kakao trên PC
Bước 1: Tải xuống và cài đặt LDPlayer ngay
Bước 2: Bấm để cài đặt Cửa hàng LD (hoặc truy cập vào Google Play)
Bước 3: Tải 별이되어라! for kakao về, trải nghiệm 별이되어라! for kakao ngay trên PC
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt.

별이되어라! 여섯 번째 이야기 : 신세계

★신위神威: 신의 위엄★
신세계에서 선보이는 최초의 신위 등급!
'5대 성위'가 출현합니다!

★흡수 강화 시스템★
더 이상 강화 부담은 NO!
이전 등급의 동료를 강화 재료로 활용할 수 있습니다!

★형상 변화 시스템★
이제 나만의 개성 있는 동료들로 파티를 꾸며보세요!

이외에도 새롭게 개편되는
컨텐츠와 기능들을 지금 바로 만나보세요!

★★★게임 소개★★★
탄탄한 시나리오로 중무장한 고퀄리티 RPG!
별이되어라! for kakao

1. 수 백 명의 개성 넘치는 동료들을 수집하는 재미!
2. 매력적인 그래픽과 차별화된 이펙트!
3. 누구나 손쉽게 즐기는 자동 전투 시스템!
4. 다양한 게임 컨텐츠!
- 스토리던전: 풍성한 클리어 보상과 함께 별이되어라의 이야기를 감상해보세요!
- 레이드: 기여도에 따라 높은 등급의 장비를 획득해보세요!
- 월드 보스: 다양한 동료들의 조합으로 최고 기록을 달성해보세요!
- 핸즈 오프 모드: 더욱 편리해지는 재화수급으로 동료를 성장시키세요!

별이되어라! for kakao 공식카페
http://cafe.naver.com/dragonblaze

*스마트폰 앱 접근권한 안내

▶접근권한 별 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
- 단말기정보[READ_PHONE_STATE] : 로그인 이용 시 사용
(해당 권한은 로그인 및 고객 응대에 필요한 단말기 정보 확인 시 사용되며, 휴대폰 전화 걸기 기능에는 영향을 주지 않습니다.)

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.
※ 안드로이드6.0미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.
※ 일부 앱의 경우 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 아래와 같은 방법으로 접근권한을 철회할 수 있습니다.

▶접근권한 철회방법
접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[운영체제6.0이상]
설정>애플리케이션 관리>해당 앱선택>권한>접근권한 동의 또는 철회 선택

[운영체제6.0미만]
운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

* 본 게임의 일부 아이템은 구매가 필요하며, 종류에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
주소: 서울시 서초구 서초중앙로4 게임빌 빌딩
문의: 02-1588-4263

사업자 등록번호: 119-81-34778
통신판매업신고번호: 제 2012-서울서초-1166호
통신판매업신고기관: 서울특별시 서초구청
Xem thêm >
Thu lại >
×

Hướng dẫn cài đặt & chơi 별이되어라! for kakao trên PC

 • 1. Tìm LDPlayer trên Google hoặc vào "Trang chủ" tải giả lập ngay.
 • 2. Cài đặt LDPlayer: Cài đặt nhanh hoặc ghi đè cài đặt, bấm Cài đặt tải xuống luôn.
 • 3. Sau khi cài đặt xong, nếu bị dừng lại 94%, 50%, hãy kiểm tra "VT" đã được bật hay không.
 • 4. Nếu đã bật VT vẫn bị, cập nhật card đồ họa.
 • 5. Vào Cửa hàng LD tìm kiếm game hoặc ứng dụng, bấm Cài đăt.
 • 6. Cách sửa lỗi bị thoát: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 7. Cách sửa lỗi bị lag: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 8. Không tìm được game như bạn mong muốn: Tải file APK trên mạng, kéo file đó vào giả lập; Vào CH Play tải game, Cài đặt luôn;
 • 9. Xuất hiện lỗi Thiết bị của bạn không chơi game được, hãy tắt Quyền Root.
 • 10. Lúc cài đặt thất bại, hãy cài đặt lại mạng.
 • 11. Lỗi không thể kết nối mạng: Tắt hết phần mềm diệt virus, ngay cả tường lửa của windows; Tải công cụ cài đặt lại mạng, chạy với tư cách quảng trị viên và khởi động lại máy tính.

Trải nghiệm thoải mái

Chơi game với phím và chuột
Thao tác đơn giản
Chiến thắng dễ dàng

Multi-player

Chạy nhiều game cùng lúc không bị giới hạn

Chiếm ít dữ liệu

Ổn và mượt
Tương thích các loại game

Ghi chép thao tác

Thao tác càng nhanh
Quay khoảnh khắc tuyệt vời
Tính năng AFK mạnh

LDPlayer 3.77 chi tiết

Cập nhật: 2019-12-05

Tải ngay

1. Tối ưu hóa hệ thống kernel, chạy các game MMORPG như Auto Chess càng mượt;
2. Tối ưu hóa lỗi lag trong game Honkai Impact 3;
3. F1~F12 có thể làm phím cài đặt trong game.

toTop