cha

Chơi 메이플스토리M trên pc với LDPlayer giả lập android

메이플스토리M on pc

메이플스토리M

Ngày cập nhật: 2019-09-10 20:02:06

Lượt tải: 25

메이플스토리M Hình Ảnh

메이플스토리M Chi Tiết Hướng dẫn cài đặt

Dưới đây là những bước giúp bạn tải và cài đặt 메이플스토리M trên PC
Bước 1: Tải xuống và cài đặt LDPlayer ngay
Bước 2: Bấm để cài đặt Cửa hàng LD (hoặc truy cập vào Google Play)
Bước 3: Tải 메이플스토리M về, trải nghiệm 메이플스토리M ngay trên PC
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt.

※ RAM 1.5 G 이하의 저사양 디바이스의 경우 플레이가 불가능하거나 원활하지 않을 수 있습니다.

용사가 되어 검은 마법사의 손에서 메이플 월드를 지켜 주세요!
싱글 플레이로는 느낄 수 없던 MMORPG만의 즐거움!
다른 용사들과 대화도 하고 파티도 맺으며 모험과 사냥을 즐겨보세요!
언제 어디서나, 내 손안의 메이플 월드.
모바일로 만나는 진짜 MMORPG 메이플스토리M

# 메이플 월드를 지키는 용사들
메이플 월드의 용사님! 메이플 월드에서는 그 누구든 될 수 있습니다!
검은 마법사를 봉인한 아란, 에반, 메르세데스, 루미너스, 팬텀 다섯 명의 영웅들과 잊혀진 영웅 은월.
메이플 월드를 지키고 시그너스 여제를 수호하는 5명의 시그너스 기사단
뜨거운 열정과 용기로 언제나 용감한 모험가
메이플스토리M에서 함께 모험을 떠날 용사님을 기다립니다.

# 강력한 보스가 기다리는 원정대
이름만 들어도 무시무시한 자쿰과 혼테일, 외모는 귀엽지만 엄청난 공격력을 자랑하는 핑크빈.
메이플 월드를 수호하던 시그너스 여제가 타락한 이유는?
다른 용사들과 파티를 맺어 거대하고 강력한 보스와 치열한 전투를 즐기세요!
승리의 기쁨 만큼 많은 보상을 획득 할 수 있습니다.
패배해도 걱정 마세요, 내일 또 보스와의 전투 기회가 찾아옵니다.

# 필요한 물건, 좋은 물건을 구할 수 있는 거래소
마을에서 만날 수 있는 NPC 에그리치의 도움을 통해 거래소를 이용할 수 있습니다.
거래소에서 필요 없는 아이템을 판매하고 가지고 싶었던 아이템을 구해보세요!

# 나만의 사냥터 미니 던전
어느 곳을 가도 복잡해서 사냥을 할 수 없다면?
혼자만의 사냥을 즐길 수 있는 미니던전을 이용해 보세요!
빠른메뉴를 통해 미니던전에 입장하면 용사님만을 위한 사냥터가 펼쳐집니다.
쾌적하고 넓은 나만의 공간에서 몬스터를 사냥하고 아이템을 획득하세요.

# 최 강자를 가리는 장소 무릉도장
한 층 한 층 올라갈 수록 강한 내공을 자랑하는 몬스터들이 공격해 옵니다.
모든 층의 몬스터를 격파 후 ‘무공’에게 도전장을 던지세요!
이 번 주 최 강자는 누구? 무릉도장을 접수하는 용사님은 누구?

# 용사님 옆을 지키는 펫
내가 가는 어느 곳이든 따라오는 사냥의 친구 펫
체력이 떨어졌을 때 힘이 되어주고, 미처 줍지 못한 아이템도 주워 줍니다!
깜박하고 버프를 잊었을 때 자동으로 버프를 켜주는 펫도 있습니다.
항상 함께하는 펫과 함께 메이플 월드를 모험하세요.

# 패션하면 메이플 헤어/성형/코스튬
매일 매일 같은 머리 같은 얼굴 같은 옷이 지겹다면?
성형외과와 미용실을 방문하여 용사님의 외형을 바꿔보세요.
새로운 코스튬 신상까지 갖추어 입고 메이플 월드의 스타가 되세요.

# 함께하는 즐거움 길드
지금까지 길드에서 대화만 하셨나요?
진짜 MMORPG 메이플스토리M의 길드에서는 함께 플레이 할 수 있습니다.
길드 무한 던전을 즐기고, 길드 요새전에서 다른 길드와 강함을 겨루고 길드 상점 이용도 가능합니다.
함께 모험하는 즐거움을 알게 해주는 길드 시스템, 지금 가입해 보세요.


■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
카메라: 고객센터 문의에 필요한 자료 촬영
사진/미디어/파일 저장: 고객센터 문의 시 필요한 스크린샷 등록

[선택적 접근권한]
전화 : 마케팅 정보 활용을 위해 전화번호 수집 기능이 사용되며, 이는 첫 인증 후 최초 1회만 진행됩니다.*
* 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다

Xem thêm >
Thu lại >
×

Hướng dẫn cài đặt & chơi 메이플스토리M trên PC

 • 1. Tìm LDPlayer trên Google hoặc vào "Trang chủ" tải giả lập ngay.
 • 2. Cài đặt LDPlayer: Cài đặt nhanh hoặc ghi đè cài đặt, bấm Cài đặt tải xuống luôn.
 • 3. Sau khi cài đặt xong, nếu bị dừng lại 94%, 50%, hãy kiểm tra "VT" đã được bật hay không.
 • 4. Nếu đã bật VT vẫn bị, cập nhật card đồ họa.
 • 5. Vào Cửa hàng LD tìm kiếm game hoặc ứng dụng, bấm Cài đăt.
 • 6. Cách sửa lỗi bị thoát: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 7. Cách sửa lỗi bị lag: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 8. Không tìm được game như bạn mong muốn: Tải file APK trên mạng, kéo file đó vào giả lập; Vào CH Play tải game, Cài đặt luôn;
 • 9. Xuất hiện lỗi Thiết bị của bạn không chơi game được, hãy tắt Quyền Root.
 • 10. Lúc cài đặt thất bại, hãy cài đặt lại mạng.
 • 11. Lỗi không thể kết nối mạng: Tắt hết phần mềm diệt virus, ngay cả tường lửa của windows; Tải công cụ cài đặt lại mạng, chạy với tư cách quảng trị viên và khởi động lại máy tính.

Trải nghiệm thoải mái

Chơi game với phím và chuột
Thao tác đơn giản
Chiến thắng dễ dàng

Multi-player

Chạy nhiều game cùng lúc không bị giới hạn

Chiếm ít dữ liệu

Ổn và mượt
Tương thích các loại game

Ghi chép thao tác

Thao tác càng nhanh
Quay khoảnh khắc tuyệt vời
Tính năng AFK mạnh

LDPlayer 3.70 chi tiết

Cập nhật: 2019-09-04

Tải ngay

1. Tối ưu hóa kernel LDPlayer, cải thiện khả năng tương thích;
2. Tối ưu hóa Ragnarok M: Eternal Love, phím di chuyển càng linh hoạt;
3. Sửa lỗi UE4, cải thiện chất lượng đồ họa như game Lineage 2: Revolution;
4. Sửa lỗi không thể chuyển góc nhìn trong game Cyber Hunter.

toTop