cha

Chơi 트라하 trên pc với LDPlayer giả lập android

트라하 on pc

트라하

Ngày cập nhật: 2019-12-06 15:43:24

Lượt tải: 348

트라하 Hình Ảnh

트라하 Chi Tiết Hướng dẫn cài đặt

Dưới đây là những bước giúp bạn tải và cài đặt 트라하 trên PC
Bước 1: Tải xuống và cài đặt LDPlayer ngay
Bước 2: Bấm để cài đặt Cửa hàng LD (hoặc truy cập vào Google Play)
Bước 3: Tải 트라하 về, trải nghiệm 트라하 ngay trên PC
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt.

보고도 믿지 못할 것이다, 
하이엔드 MMORPG 트라하의 세계로 초대합니다. 

Ultimate Visual 

자연의 풍경, 건물과 사람, 초대형 몬스터까지 
밤낮으로 바뀌는 압도적 퀄리티의 그래픽 스케일을 체험하라, 

Infinity Class 

매 전투마다 새롭게 직업을 고른다. 
트라하만의 전투를 경험하고, 최고가 되라. 

Mega Open Field 

광활한 대지에서 당신의 진영을 위하여, 
당신의 발길이 닿는 곳을 탐험하고 전투하라.

구글 사전예약 시 모험의 시작을 도와줄 [사전예약 재화 상자]를 드립니다. 
(구성품 - 10,000 골드 & 100 다이아)


 
■스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한] 
사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
전화 : 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호 수집에 필요합니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
- 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

 

 

Xem thêm >
Thu lại >
×

Hướng dẫn cài đặt & chơi 트라하 trên PC

 • 1. Tìm LDPlayer trên Google hoặc vào "Trang chủ" tải giả lập ngay.
 • 2. Cài đặt LDPlayer: Cài đặt nhanh hoặc ghi đè cài đặt, bấm Cài đặt tải xuống luôn.
 • 3. Sau khi cài đặt xong, nếu bị dừng lại 94%, 50%, hãy kiểm tra "VT" đã được bật hay không.
 • 4. Nếu đã bật VT vẫn bị, cập nhật card đồ họa.
 • 5. Vào Cửa hàng LD tìm kiếm game hoặc ứng dụng, bấm Cài đăt.
 • 6. Cách sửa lỗi bị thoát: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 7. Cách sửa lỗi bị lag: Tăng CPU và RAM; Cài đặt card đồ họa rời; Cập nhật card đồ họa.
 • 8. Không tìm được game như bạn mong muốn: Tải file APK trên mạng, kéo file đó vào giả lập; Vào CH Play tải game, Cài đặt luôn;
 • 9. Xuất hiện lỗi Thiết bị của bạn không chơi game được, hãy tắt Quyền Root.
 • 10. Lúc cài đặt thất bại, hãy cài đặt lại mạng.
 • 11. Lỗi không thể kết nối mạng: Tắt hết phần mềm diệt virus, ngay cả tường lửa của windows; Tải công cụ cài đặt lại mạng, chạy với tư cách quảng trị viên và khởi động lại máy tính.

Trải nghiệm thoải mái

Chơi game với phím và chuột
Thao tác đơn giản
Chiến thắng dễ dàng

Multi-player

Chạy nhiều game cùng lúc không bị giới hạn

Chiếm ít dữ liệu

Ổn và mượt
Tương thích các loại game

Ghi chép thao tác

Thao tác càng nhanh
Quay khoảnh khắc tuyệt vời
Tính năng AFK mạnh

LDPlayer 3.77 chi tiết

Cập nhật: 2019-12-05

Tải ngay

1. Tối ưu hóa hệ thống kernel, chạy các game MMORPG như Auto Chess càng mượt;
2. Tối ưu hóa lỗi lag trong game Honkai Impact 3;
3. F1~F12 có thể làm phím cài đặt trong game.

toTop