Balls Bricks Breaker

Arcade Game Maker
Ngày cập nhật: 2019-12-18 Phiên bản hiện tại: 1.36.303
Tải  Balls Bricks Breaker  Trên PC

Dùng LDPlayer chơi Balls Bricks Breaker trên PC

Hold the screen to aim, swipe the ball to the brick and break all the bricks easily!
Shoot and watch the chain of balls hit, bounce and break the bricks.
Think strategically and make the most of the power up.
Beat your highscore and compare it to your friends.
Catch split and bouncing items make balls more effective.

Features:
√ Playing in one handed. One finger controls.
√ Relax your brain, perfect time killer.
√ Unlock new balls with special skills!
√ Achievements and Leaderboards.
Xem thêm

Dùng LDPlayer tối đa hóa tăng trải nghiệm chơi game

Phiên bản Balls Bricks Breaker PC là gì

Xem thêm

Sử dụng LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Balls Bricks Breaker trên máy tính mà không có trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Balls Bricks Breaker của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm

Dùng PC tải Balls Bricks Breaker như nào

Xem thêm
Game tưng tự với Balls Bricks Breaker Xem thêm
Game mới nhất
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu chức năng
Câu hỏi thường gặp