Chicken Merge

Casual Games For Fun
Ngày cập nhật: 2023-03-10

Dùng LDPlayer chơi Chicken Merge trên PC

Có một số gà mái trong trang trại của bạn. Hãy để họ lấy trứng cho bạn. Thu thập trứng và nhận tiền. Mua thêm gà mái bằng tiền. Hai trong số những con gà mái giống nhau có thể được hợp nhất thành giống mới. Bạn có thể mở khóa bao nhiêu loại gà?
Xem thêm

Dùng LDPlayer tối đa hóa tăng trải nghiệm chơi game

Phiên bản Chicken Merge PC là gì

Xem thêm

Sử dụng LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Chicken Merge trên máy tính mà không có trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Chicken Merge của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm

Dùng PC tải Chicken Merge như nào

Xem thêm
Game thêm từ Casual Games For Fun
Game tưng tự với Chicken Merge Xem thêm
Game mới nhất
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu chức năng
Câu hỏi thường gặp