Townscaper

Raw Fury
Ngày cập nhật: 2021-10-25 Phiên bản hiện tại: 1.01
Tải  Townscaper  Trên PC

Dùng LDPlayer chơi Townscaper trên PC

Build quaint island towns with curvy streets. Build small hamlets, soaring cathedrals, canal networks, or sky cities on stilts. Block by block.

No goal. No real gameplay. Just plenty of building and plenty of beauty. That's it.

Townscaper is an experimental passion project. More of a toy than a game. Pick colors from the palette, plop down colored blocks of house on the irregular grid, and watch Townscaper's underlying algorithm automatically turn those blocks into cute little houses, arches, stairways, bridges and lush backyards, depending on their configuration.
Xem thêm

Dùng LDPlayer tối đa hóa tăng trải nghiệm chơi game

Phiên bản Townscaper PC là gì

Xem thêm

Sử dụng LDPlayer có an toàn không

Xem thêm

Tôi có thể chơi Townscaper trên máy tính mà không có trình giả lập Android không?

Xem thêm

Chơi phiên bản máy tính Townscaper của thiết bị máy tính WINDOWS

Xem thêm

Dùng PC tải Townscaper như nào

Xem thêm
Game thêm từ Raw Fury
Game tưng tự với Townscaper Xem thêm
Game mới nhất
Cày App 24/24 với máy ảo Android chạy trên mây (Cloud)
Tìm hiểu thêm
Tải Ngay
Giới thiệu game
Giới thiệu chức năng
Câu hỏi thường gặp