TRANG CHỦ Hướng dẫn tính năng cơ bản
Cách khắc phục lỗi không vào được giả lập
Khắc phục lỗi load đừng 94% và 50%
Hướng dẫn cài đặt macrô bàn phím
Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer
Hướng dẫn chia sẻ File giữa PC và LDPlayer
Tính năng Multi của LDPlayer
Thực hiện chơi nhiều cửa số cùng 1 lúc
Hướng dẫn xóa ứng dụng trên giả lập
dẫn các bạn xóa ứng dụng và game trên LDPlayer
Cách xem tham số của giả lập
Hướng dẫn khắc phục lỗi "Ổ ảo không hợp lệ"
Hướng dẫn dấu nút chữ trên màn hình
Hướng dẫn tắt nút chữ trên màn hình
Hướng dẫn kiểm tra chi tiết về cấu hình máy tính
Hướng dẫn kiểm tra chi tiết về cấu hình máy tính
Hướng dẫn tính năng đồng bộ hóa
dẫn các bạn sử dùng chức năng đồng bộ hóa trình giả lập Android trên LDPlayer
Thay đổi thư mục mặc định cho lưu ảnh chụp màn hình trên LDPlayer
Hướng dẫn cài đặt màn hình ngang trên LDPlayer
Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025
Ghi nhớ vị trí của trình giả lập
Hướng dẫn cài đặt "Tự động nhớ vị trí"
Hướng dẫn ghi Hoạt động
dẫn các bạn sử dụng chức năng ghi chép hành động trên LDPlayer
Cách chuyển đổi ngôn ngữ của LDPlayer
Cách giải quyết lỗi khởi động game bị văng ra
Hướng dẫn cài lệnh macro
Giải pháp hệ thống beta nâng cấp Windows 10 nhắc rằng VirtualBox không được hỗ trợ
Hướng dẫn quay video màn hình
Sửa màn hình không hoạt động ngay trên LDPlayer
dẫn các bạn nâng cấp drive đồ họa để khắc phục lỗi khi màn hình ko hoạt động
Cách khắc phục lỗi về game Tân Tiếu Ngạo VNG
dẫn các bạn dùng LDPlayer 3.0 để chơi game Tân Tiếu Ngạo VNG khi bản LD 4.0 có lỗi về game
Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer
Cách kết hợp các script
Hướng dẫn cài macro bàn phím trên giả lập LDPlayer
Cách giải quyết lỗi tương thích Vbox và win10