Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2021-01-22

ch 1:

1.Đảm bảo rằng bạn đã bật quyền root và 120 FPS trong cài đặt của LDPlayer và 60 FPS đó đã bị tắt trong trò chơi.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

2.Nhấp vào link sau để tải xuống ứng dụng được sử dụng để đặt tốc độ khung hình của trò chơi là 120: Link tải xuống

 

3.Kéo tệp apk đã tải xuống vào LDPlayer để cài đặt ứng dụng, sau đó mở ứng dụng này. Chọn Nhớ sự lựa chọn mãi mãi và nhấp vào Cho phép sau khi yêu cầu sau bật lên.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

4.Nhấp vào các nút sau.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Lưu ý: bạn phải vào ứng dụng để nhấp vào hai nút trên để kích hoạt 120 FPS sau mỗi lần khởi động hoặc khởi động lại LDPlayer.

 

Cách 2: Bật 120 FPS theo cách thủ công.

 

1.Như trước đây, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật quyền root và 120 FPS trong cài đặt của LDPlayer và 60 FPS đã bị tắt trong trò chơi.

 

2.Nhấp vào Ứng dụng hệ thống và sau đó chọn Trình quản lý tệp.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

3.Nhấp vào ≡ ở góc trên cùng bên trái và chọn Bộ nhớ dùng chung nội bộ, sau đó tìm hai thư mục sau trong hình thứ ba theo đường dẫn /storage/emulated/0/Android/data/com.riotgames.league.wildrift/ files / Savedata / Local /, và cuối cùng tìm thấy tệp Setting trong một trong hai thư mục đó.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

4.Giữ tệp Cài đặt bằng chuột của bạn để bật bảng Điều khiển và sau đó nhấp vào Mở bằng.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

5.Thay đổi false / true trong "frequencyMode": false / true thành 3 và sau đó nhấp vào nút lưu ở góc trên cùng bên phải.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

 

6. Vào trò chơi để kiểm tra xem FPS đã trở thành 120 hay chưa. Lưu ý rằng 120 FPS sẽ không hợp lệ sau khi bật 60 FPS trong trò chơi.

 

Cách bật 120 FPS cho LMHT: Tốc Chiến

Tải LMHT: Tốc Chiến (VNG) Trên PC
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hot

Mới