Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 1.000 công ty game trên thế giới và được các nhà sản xuất tin tưởng

Quá trình hợp tác kinh doanh

  • Liên hệ với chúng tôi qua email để liên lạc sơ bộ

  • Căn cứ vào thời gian, ngân sách và tính khả thi của dự án hợp tác, lập đề xuất

  • Xác định nội dung đề xuất quảng cáo và ký hợp đồng hợp tác chính thức

  • Nhận và xác nhận các tài liệu có liên quan và triển khai chúng trước khi quảng cáo bắt đầu

  • Quảng cáo ở vị trí tương ứng

  • Sắp xếp dữ liệu quảng cáo và gửi báo cáo kết thúc quảng cáo

Nếu bạn quan tâm đến chúng tôi, hoặc nếu bạn cần giúp đỡ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

* Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc trả lời email vào cuối tuần và ngày lễ.

Tải xuống tài liệu quảng cáo LDPlayer