Chơi Pokémon UNITE trên PC cùng LDPlayer

2021-09-23

Bước 1 :Tải  LDPlayer phiên bản 4.0 thường mới nhất bằng cách vào trang chủ và nhấn nút Tải xuống  LDPlayer

 

Chơi Play Together trên PC cùng LDPlayer

 

Bước 2 : Tải xuống  LDPlayer rồi khởi động  LDPlayer vào LD store

 

Chơi Play Together trên PC cùng LDPlayer

 

Bước 3 : tìm kiếm game Pokémon UNITE và cài đặt game

 

Chơi Pokémon UNITE trên PC cùng LDPlayer

 

Chơi Pokémon UNITE trên PC cùng LDPlayer

 

Bước 4 : khởi động game chơi ngay

 

Chơi Pokémon UNITE trên PC cùng LDPlayer

 

chúc các bạn chơi game vui vẻ

 

Tải Pokémon UNITE Trên PC