Thông tin cập nhật về phiên bản 3.69 LDPlayer

15-08-2019

1. Sửa lỗi đen màn hình trong game AxE Việt Nam;

 

2. Sửa lỗi bị dừng 94% khi khởi động giả lập (cho bản mới nhất của card đồ họa AMD);

 

3. Tối ưu hóa game Free Fire, chuyển góc nhìn càng mượt;

 

4. Tối ưu hóa hiệu suất, đa số game được tăng thêm 10% tỷ lệ khung hình;

 

5. Thêm tính năng thao tác hàng loạt, cày game càng nhanh.

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Game Hot

Mới

toTop