cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Hướng dẫn khắc phục lỗi "Ổ ảo không hợp lệ"

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Ổ ảo không hợp lệ"

Cập nhật: 2019-04-04 11:22:55

"Giả lập có sự cố, vui lòng thử lại"

"Ổ ảo không hợp lệ"

Hướng dẫn khắc phục lỗi Hướng dẫn khắc phục lỗi

Bạn từng gặp tường hợp như trên không?

Có cách nào khắc phục được lỗi này không?

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi Cách 1: Mở LDMultiPlayer-->Khởi tạo-->Tạo mới-->Bắt đầu chạy giả lập mới

Hướng dẫn khắc phục lỗi

Hướng dẫn khắc phục lỗi Hướng dẫn khắc phục lỗi Hướng dẫn khắc phục lỗi

 

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi Cách 2: Nhấp chuột phải-->Chạy với tư cách quản trị viên (Nếu cách 1 làm xong vẫn bị lỗi)

Hướng dẫn khắc phục lỗi

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop