cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Hướng dẫn khắc phục lỗi "Ổ ảo không hợp lệ"

Hướng dẫn khắc phục lỗi "Ổ ảo không hợp lệ"

Cập nhật:  04-04-2019

"Giả lập có sự cố, vui lòng thử lại"

"Ổ ảo không hợp lệ"

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệHướng dẫn khắc phục lỗi

Bạn từng gặp tường hợp như trên không?

Có cách nào khắc phục được lỗi này không?

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệCách 1: Mở LDMultiPlayer-->Khởi tạo-->Tạo mới-->Bắt đầu chạy giả lập mới

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệ

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệHướng dẫn khắc phục lỗi Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệ

 

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệCách 2: Nhấp chuột phải-->Chạy với tư cách quản trị viên (Nếu cách 1 làm xong vẫn bị lỗi)

Hướng dẫn khắc phục lỗi Ổ ảo không hợp lệ

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop