Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025

Lỗi Runtime R6025 là một lỗi liên quan đến môi trường phát triển Visual C ++ của Microsoft. Bất kỳ ứng dụng hoặc chương trình nào đã được phát triển bằng cách sử dụng Visual C ++ studio nằm trong số các mục tiêu có thể có cho lỗi này. Lỗi Runtime R6025 đã được nhìn thấy ảnh hưởng đến cả ứng dụng và chương trình đã được phát triển bằng Visual C ++ (ví dụ trò chơi Steam) và ứng dụng người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗi này do Visual C ++ phát triển. Toàn bộ thông báo lỗi được nhìn thấy khi bạn chạy vào lỗi này đọc:

“Runtime Error R6025

-Pure Virtual Function Call”

Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025

 

Bước 1: Đi vào chương trình và tính năng của Windows

Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025

 

Bước 2: Trong danh sách các chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy một số gói Microsoft Visual C ++ Redistributable khác nhau. Những gì bạn cần làm là tìm hiểu xem có bất kỳ gói nào bị thiếu và hiện không được cài đặt trên máy tính của bạn hay không.

Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025

 

Bước 3: Nhấp phím sửa chữa (repair)

Khắc phục: Lỗi Microsoft Visual C ++ Runtime Library – Runtime Error R6025

 

Bước 4: Khởi động lại máy

Hoặc bạn có thể download mới tại web này:

https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=5555

Bài viết này có giúp được bạn không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
toTop