LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Hướng dẫn tăng CPU và bộ nhớ (RAM) trên giả lập LD Player

Trong trường hợp nào cần điều chỉnh? Một mặt, trò chơi cần chất lượng màn hình quá cao, nếu không hỗ trợ chất lượng cao, thậm chí không thể vào trò chơi được, ví dụ như game Free Fire. Một tình huống khác là việc sử dụng CPU quá cao khiến cho bạn không thể mở thêm giả lập nữa.

Hướng dẫn tăng CPU và  bộ nhớ (RAM) trên giả lập LD Player

 

"Cài đặt phần mềm" nằm ở góc trên bên phải của trình giả lập. Nhấp vào Cài đặt phần mềm - Cài đặt Nâng cao để điều chỉnh và quản lý CPU và RAM của trình giả lập.

Hướng dẫn tăng CPU và  bộ nhớ (RAM) trên giả lập LD Player

 

Cài đặt Nâng cao đầu tiên của cửa sổ bật lên có điều chỉnh CPU và RAM. Cấu hình hiện được khuyến nghị vẫn khá cao. Bạn có thể tự do chọn CPU và RAM mong muốn sau khi kéo xuống. Hướng dẫn tăng CPU và  bộ nhớ (RAM) trên giả lập LD Player

 

Đối với các trò chơi thông thường, hãy chọn CPU 2 core với RAM 2048M để lưu cài đặt. Nếu gói trò chơi quá lớn hoặc càn màn hình chất lượng trò chơi cao, bạn có thể chọn CPU 4 core và RAM 4096M để lưu cài đặt.

Hướng dẫn tăng CPU và  bộ nhớ (RAM) trên giả lập LD Player