Tối ưu hóa Free Fire, sửa lỗi tất cả.

20-05-2020

    Làm thế nào để chơi vui lòng nhất? Làm thế nào để nâng cao trải nghiệm sử dụng cho chúng ta. xin các bạn thấy đây nhé.

Tối ưu hóa Free Fire, sửa lỗi độ nhạy bất thường khi thay đổi góc nhìn. (Cần cài đặt lại game). 

Sửa lỗi mở Call of Duty Mobile VN.Tối ưu hóa Princess Connect để tăng fps. Sửa lỗi bị kẹt ngẫu nhiên khi 

mở mic chơi LQ và MBLL.Sửa lỗi bị kẹt trong Dragon RajaBIỂN. Sửa lỗi bị kẹt trong GUNDAM BATTLE.

Sửa lỗi bị kẹt trong Ulala: Idle Adventure.Sửa lỗi bị văng trong Minecraft.

Hướng dẫn như sau:

1 xin bạn cập nhật đến bản 4.0.27 hoặc 3.94.

2 xin bạn xóa bản lập lại mới có thể sử dụng.

Tối ưu hóa Free Fire, sửa lỗi tất cả.
 

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Game Hot

Mới

toTop