LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Sửa màn hình không hoạt động ngay trên LDPlayer

Nếu màn hình LDPlayer của bạn nhấp nháy sau khi cập nhật trình điều khiển đồ họa NVIDIA lên phiên bản mới nhất, vui lòng quay lại trình điều khiển đã cài đặt trước đó.

 

Sửa màn hình không hoạt động ngay trên LDPlayer


Bạn có thể sửa màn hình nhấp nháy theo cách trên trong thời gian hiện tại. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên của chúng tôi đã bận rộn sửa chữa nó. Xin vui lòng chờ đợi tin tức sắp tới của chúng tôi. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.

Bạn có thể truy cập trang chủ Nvidia để thay đổi trình điều Card nhé: https://www.nvidia.com/Download/find.aspx