Cách khắc phục mở nhiều LDPlayer tốn nhiều RAM CPU

01-09-2020

khi bạn mở nhiều LDPlayer sẽ bị tốn nhiều RAM CPU ,thế các bạn có thể làm các bước sau để khắc phục ;

 

Bước 1: bạn ấn theo ảnh sau:

 Cách khắc phục mở nhiều LDPlayer tốn nhiều RAM CPU

Bước 2 : rồi bạn sẽ thấy có 3 chế độ để chỉnh sửa tối ứu với khi bạn mởi nhiều nhiều LDPlayer,bạn có thể căn cứ máy tính của bạn chỉnh sửa những chế độ này.

 Cách khắc phục mở nhiều LDPlayer tốn nhiều RAM CPU

 

cuối cùng chúc các bạn xài LDPlayer vui vẻ nhé ❤❤❤

Tải Giả lập Android LDPlayer Trên PC
Emulator

Giả lập Android LDPlayer

Hot

Mới

toTop