LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

- Bước 1: Khởi động ứng dụng Google Play, bạn vào nhấn biểu tượng 3 gạch ở góc trái trên cùng màn hình để vào Menu.

 

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

 

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

 

Bước 2: Kéo thanh Menu xuống dưới, bạn nhấn vào nút Cài đặt.

 

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

 

Bước 3: Bạn click vào tùy chọn Tự động cập nhật ứng dụng.

 

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

 

Bước 4: Trong mục Tự động cập nhật ứng dụng, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn khác như: Không tự động cập nhật, Tự động cập nhật ứng dụng bất cứ lúc nào, Chỉ tự động cập nhật ứng dụng qua Wi-Fi.

 

Cách tắt ứng dụng hoặc game tự động cập nhật trong LDPlayer

 

Bước 5: Bạn tích vào tùy chọn đầu tiên: Không tự động cập nhật. Khi bạn tích vào mục này, thì bạn sẽ phải cập nhật ứng dụng theo cách thủ công sau đó.