TRANG CHỦ Hướng dẫn bật VT Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

Tốc độ khởi động của một số máy tính quá nhanh dẫn đến việc bấm phím tắt tương ứng để vào trang BIOS quá trễ, bạn có thể tham khảo thao tác sau để giải quyết tình trạng máy tính khởi động nhanh.

 

Giờ các bạn hãy làm theo những ảnh sau đây để cài đặt :

 

Bước 1:

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

 

Bước 2:

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

 

Bước 3:

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

 

Bước 4:

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

 

Bước 5:

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS

 

Bước 6: bỏ chọn nút "Bật Bắt đầu Nhanh" và cuối cùng nhấp vào "Lưu Thay đổi" là được.

 

Giải pháp tốc độ khởi động máy tính quá nhanh không thể nhấn phím tắt để vào BIOS