TRANG CHỦ Hướng dẫn tính năng cơ bản Giải pháp hệ thống beta nâng cấp Windows 10 nhắc rằng VirtualBox không được hỗ trợ

Một số người chơi thích trải nghiệm phiên bản Windows 10 mới sẽ đăng ký tham gia chương trình người thử nghiệm Windows 10 để nhận trước phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành này. Trong phiên bản Windows 10 Insider Preview 20257.1 mới nhất trong quá trình cài đặt nâng cấp sẽ xuất hiện biểu tượng không hỗ trợ VirtualBox, bạn cần gỡ bỏ các ứng dụng liên quan đến VirtualBox để tiến hành cài đặt nâng cấp tiếp theo.

 

Giải pháp hệ thống beta nâng cấp Windows 10 nhắc rằng VirtualBox không được hỗ trợ

 

Do đó, người chơi không được khuyến khích nâng cấp phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành. Nếu có người chơi cần tiếp tục nâng cấp hệ điều hành beta, họ cần gỡ cài đặt tất cả các trình giả lập và thiết bị máy ảo, đợi hệ thống được nâng cấp và cài đặt, sau đó tải và cài đặt lại trình giả lập, máy ảo và các ứng dụng khác.