LDPlayer - Câu hỏi thưởng gặp

[Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập

Trong phần ghi hoạt động, chúng ta có thể ghi lại một số thao tác cố định và sử dụng lại trong tương lai, từ đó giảm bớt các thao tác cơ học trong game, chúng ta hãy chú ý hơn đến lối chơi chính của trò chơi, hướng dẫn này sẽ thực hiện thao tác ghép các đoạn script Phần bổ sung, nó sẽ mô tả chi tiết cách thiết lập tập lệnh hợp nhất, những thao tác nào có thể đạt được và các tập lệnh có thể được hợp nhất trong trường hợp nào.

 

 

 

 • 1.Cách kết hợp các script

    1.Nhấp vào chức năng ghi hoạt động trong thanh công cụ ở phía bên phải của LDPlayer, sau khi ghi hoạt động cần thiết, nhấp vào script hợp nhất để nhảy ra khỏi trang script hợp nhất

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập

   

  2.Nhấp vào nút "+" ở cột lựa chọn bên trái để chọn các script cần được hợp nhất. Trình tự của các script đã hợp nhất sẽ theo thứ tự bổ sung. Nếu bạn cần thay đổi thứ tự, bạn có thể nhấp vào Xóa để thêm lại. Sau khi chọn, hãy nhấp vào Hợp nhất để tạo script đã hợp nhất

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập 

   


  2.những hoạt động nào có thể đạt được bằng cách kết hợp script

  Trước khi hợp nhất các tập lệnh, chúng ta có thể đặt các script cần được hợp nhất để nhận ra các script đã hợp nhất mà chúng ta cần, chẳng hạn như:

  eg1: script a lặp lại hai lần hoặc thực thi script b sau một khoảng thời gian ,Chọn số chu kỳ thực thi và thời gian chu kỳ trong cài đặt script a và lưu nó trước khi kết hợp với script b

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập

   

  eg2: Sau khi script a được thực thi, bạn cần đợi một lúc trước khi thực thi script b,Đặt khoảng thời gian chu kỳ chẳng hạn như 10 giây trong cài đặt script a, lưu nó và sau đó hợp nhất nó với script b

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập
   

  eg3: Hoạt động của script a quá chậm để theo kịp nhịp điệu của hoạt động của script b,Đặt và chọn thực thi tăng tốc trong script a, chạy với tốc độ tối đa gấp 5 lần và hợp nhất với script b sau khi đặt tốc độ

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập

   

  Sau khi các script được hợp nhất, chúng tôi cũng có thể đặt các script được hợp nhất, chẳng hạn như cài đặt thời gian chu kỳ, cài đặt khoảng thời gian chu kỳ, cài đặt tốc độ thực thi, cài đặt khởi động, v.v.

  Ví dụ: bây giờ chúng ta cần một script hợp nhất thực thi một thao tác script nhanh gấp đôi gấp 3 lần và một thao tác script b thực thi 2 lần với tốc độ gấp đôi và có khoảng thời gian là 5 giây giữa một script và script b. Việc hợp nhất này script cần được thực thi trong 10 phút và yêu cầu Nó có hiệu lực ngay sau khi trình giả lập được khởi động.

  Cài đặt cụ thể:

  Trong tscript, đặt tốc độ gấp đôi, số chu kỳ là 3 lần và khoảng thời gian chu kỳ là 5 giây; trong script b, đặt số chu kỳ là 2 lần, sau đó hợp nhất

  Đặt thời gian chu kỳ thực thi của tập lệnh hợp nhất thành 10 phút và chọn tùy chọn để thực thi script khi trình giả lập khởi động

   

  [Ghi lại thao tác] Các thao tác có thể đạt được bằng cách kết hợp các script | Mẹo thiết lập  • 3.những điểm cần chú ý khi hợp nhất các script

  Vòng lặp cài đặt script đã hợp nhất không thể dừng theo cách thủ công, nếu không,9 nó sẽ khiến một trong các script tiếp tục lặp lại.

   

  Nếu thao tác script được ghi quá lâu hoặc quá thường xuyên, script có thể không được thực thi trơn tru do mạng chậm trễ và thời gian đọc trò chơi không nhất quán.

     4.script có thể được hợp nhất trong những trường hợp nào

  1. Hoạt động script được ghi là liên tục, nhưng cần phải dừng lại trong một khoảng thời gian (chẳng hạn như sao chép tự động, nâng cấp tự động, v.v.)

   

  2. Lặp đi lặp lại một đoạn script và cuối cùng nhận được thao tác script tiếp theo (chẳng hạn như chuyển đổi tài khoản trò chơi)

   

  3. Một script cần được chèn vào hoạt động của script lặp (chẳng hạn như lấy thuốc kinh nghiệm, thuốc máu, v.v.)

   

  4. Một trong những script cần đặt tốc độ thực thi (chẳng hạn như nhóm không giới hạn để nhận phần thưởng)