cha
Tổng hợp Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn chơi game Tin tức

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

Cập nhật:  04-12-2018

1. Tải xuống APK của Game/App;

 

 

2. Kéo tệp APK cục bộ trực tiếp vào LDPlayer;

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

 

 

3. Cài đặt APK đó qua nút cài đặt ở phía bên phải;

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

 

 

4. Nếu bạn đã có tài khoản Google Play, thì có thể trực tiếp tải về Game/App trên LDPlayer, rồi cài đặt luôn.

Trợ giúp

Liên Hệ

Mới Xem Thêm

toTop