cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

Cập nhật: 04-12-2018 18:53:11

1. Tải xuống APK của Game/App;

 

 

2. Kéo tệp APK cục bộ trực tiếp vào LDPlayer;

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

 

 

3. Cài đặt APK đó qua nút cài đặt ở phía bên phải;

Hướng dẫn cài đặt Game hoặc App trên LDPlayer

 

 

4. Nếu bạn đã có tài khoản Google Play, thì có thể trực tiếp tải về Game/App trên LDPlayer, rồi cài đặt luôn.

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop