yesPhương pháp cho NVIDIA trên máy tính để bàn

enlightened1. Mở NVIDIA Control Panel. 

Nhấp chuột phải vào màn hình nền, hoặc vào Panel Điều khiển, để thực hiện thao tác tiếp theo;

How to switch from integrated graphics to discrete graphics

How to switch from integrated graphics to discrete graphics


 

enlightened2. Chọn Use the advanced 3D image settings

How to switch from integrated graphics to discrete graphics

 

 

enlightened3. Thêm đường dẫn chính của LDPlayer (C:\Program Files\dnplayerext2)

How to switch from integrated graphics to discrete graphics

How to switch from integrated graphics to discrete graphics


 

enlightened4. Apply

How to switch from integrated graphics to discrete graphics
 

 

yesPhương pháp cho NVIDIA trên máy tính xách tay


enlightened1. Mở NVIDIA Control Panel. 

How to switch from integrated graphics to discrete graphics

 

 

enlightened2. Chọn High-performance NVIDIA processor, rồi Apply.

How to switch from integrated graphics to discrete graphics