Người đăng ký của Premium sẽ nhận được dịch vụ như sau:
1.Giao diện giả lập sẽ không có những icon quảng cáo game hoặc ứng dụng nào hết.
2.Giả lập không có popup nữa

 

 

Làm thế nào để đăng ký Premium

1.Ấn vào “tôi” trên LDPlayer hoặc LD store để vào giao diện Premium

 

  1. Ấn nút đăng nhập để đăng nhập tài khoản Google

 

 

  1. Sau khi đăng nhập tài khoản Google bạn có thể chọn đăng ký hàng tháng hoặc là đăng ký cả năm,ấn vào “đăng ký”để tạo đơn đặt hàng

Đăng ký hàng tháng: quảng cáo miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua

Đăng ký hàng năm: miễn phí quảng cáo trong vòng 365 ngày kể từ ngày mua

 

 

  1. Sau khi tạo đơn hàng xong, trình duyệt của bạn sẽ chuyển đến trang thanh toán, bạn hãy đăng nhập và thanh toán

 

 

  1. Sau khi thanh toán thành công bạn hãy ấn vào nút”hoàn tất”rồi bạn sẽ là thành viên LD Premium

 

Nếu bạn có câu hỏi khác liên quan đến đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ldplayer@gmail.com