cha
Giả Lập Android LDPlayer > Hướng dẫn > Hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối mạng trên LDPlayer

Hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối mạng trên LDPlayer

Cập nhật:  13-12-2018

Bước 1: Thoát khỏi tất cả các phần mềm chống virus trên máy tính;

 

Bước 2: Tải xuống Công cụ này;

 

Bước 3: Chọn "Chạy với tư cách quản trị viên";

Hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối mạng trên LDPlayer

 

Bước 4: Khởi động lại máy tính.

 

*Lưu ý: Thao tác này sẽ đặt lại mạng của máy tính.

Trợ giúp

Liên Hệ
toTop